Oferta

W poszukiwaniach celu i podążaniu w jego kierunku oferuję między innymi:

 

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

skoncentrowane na rozwiązaniach

(w tym testy predyspozycji zawodowych)

Jednym z założeń jest kształtowanie postaw aktywnych wobec planowanej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Sesja indywidualna podczas której dzięki zastosowanym testom, rozmowie i ćwiczeniom zaplanujesz własną drogę edukacyjną - wybierzesz zgodnie z własnymi umiejętnościami i predyspozycjami szkołę ponadgimnazjalną, policealną, kursy zawodowe, studia.
Po spotkaniu otrzymasz opracowany IPD - Indywidualny Plan Działania.

 

AKTYWNE SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

skoncentrowane na rozwiązaniach
(w tym autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Im więcej różnych sposobów aktywnego poszukiwania pracy poznasz i wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.

 

COACHING ZAWODOWY

(w tym coaching przedsiębiorczości)

Jedną z korzyści, jaką uzyskujesz dzięki pracy coachingowej jest zmiana sposobu patrzenia na wyzwania, z którymi się mierzysz.

Sesja coachingowa to rozmowa, dzięki której poznasz samego siebie i łatwiej będzie Tobie zrozumieć i dokonać wybory edukacyjne lub zawodowe.

 

WARSZTATY I SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenie to proces, w którym mamy określony cel, scenariusz, uczestniczy czerpią wiedzę, przekazaną w praktyczny i indywidualnie dopasowany do tematu sposób.

Warsztaty to spotkania grupowe, w trakcie których razem pracujemy nad efektem końcowym, eksplorujemy temat, wyciągamy wnioski, uczymy się, odkrywamy NOWE.

Zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz specjalistyczne szkolenia w różnych obszarach dostosowane do potrzeb klienta indywidualnego. Główną ich zaletą jest warsztatowa forma pracy - czyli maksimum praktyki, małe grupy szkoleniowe max 4 - 6 osobowe, indywidualizacja, maksymalny kontakt z prowadzącym, przygotowane materiały dydaktyczne.