Cennik

Doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualne)

60 minut

80,00 zł

Coaching zawodowy (indywidualne)

60 minut

100,00 zł

Aktywne sposoby poszukiwania pracy (indywidualne)

60 minut

100,00 zł

Treningi / Szkolenia / Warsztaty grupowe

cena ustalana indywidualnie z klientem w zależności od zakresu tematycznego, czasu trwania zajęć, niezbędnych materiałów.